Inschrijven nieuwsbrief

 

Inschrijving cursussen

Als je een keuze gemaakt hebt uit het aanbod, dan kun je je via deze website aanmelden.
Door je aan te melden ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

Start cursussen

Bij iedere cursus wordt de startdatum vermeld.
Cursussen starten alleen bij voldoende deelname.
Bij onvoldoende inschrijvingen wordt er contact met je opgenomen.

Plaatsing

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding.

Annulering

Na de mededeling dat de cursus door zal gaan, bent je het cursusgeld verschuldigd. Verzoeken om restitutie om andere redenen dan een langdurige ziekte of zwangerschap, worden in geen enkel geval gehonoreerd. Zie ook ‘ziekte en verhindering’

Betaling

De cursusgelden kunnen uitsluitend worden voldaan bij vooruitbetaling. Hiervoor ontvang je uiteraard een factuur.

Ziekte en verhindering

Wil je FotoBolwerk zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als je door omstandigheden een les niet kunt volgen. Er geldt geen recht op restitutie van cursusgelden, mits je wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kunt of mag vervolgen. 
Als de les niet door kan gaan omdat de docent ziek is, krijgt je daarvan telefonisch bericht. De les wordt op een ander tijdstip ingehaald of door een vervanger gegeven. Het tijdstip wordt in dat geval bepaald door FotoBolwerk.

Voorbehoud

Fotobolwerk behoudt zich het recht voor af te wijken van hetgeen in haar publicaties vermeld staat. Wel is zij verplicht deze wijziging op verzoek te motiveren.